פנינים ביהדות

מקורות ביהדות המאזכרים את הפנינים בתור ערך נשגב


ביהדות ,הפנינה נחשבת לסמל הטוהר והשלמות ומכונה לעיתים בשם "מרגלית".
הפנינה השיגה את מעמדה ביהדות בזכות יופיה וצבעה הלבן , הנחשב לצבע המסמל את
האור האלוקי. מאז ומתמיד נחשב ביהדות צבע לבן לסמל הטוהר והזכות . ניתן למצוא
לכך ציטוטים במקרא :"אם יהיו חטאותיכם כשנים,כשלג ילבינו "..(תהילים)
"זכו נזיריה משלג אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם"..

פרט לכך אנו  מוצאים עדויות במקרא שמתיחסות לפנינים כערך לחכמה נשגבת:
"ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים" (איוב ,כ"ח)
" אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה... יקרה היא מפנינים
וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי,ג).

מעיון במקרא אנו גם למדים על ערכה הרב של הפנינה ,אשר ככל הנראה
הייתה נפוצה בארמון המלוכה של ממלכת יהודה :
"יש זהב  ורב-פנינים וכלי  יקר שפתי דעת".. (משלי,כ)
"אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה"...(משלי ,ל"א)

ניתן להבין מתוכן המילים שלפנינה יש ערך נשגב ביהדות , הן מבחינת ערכן
הפיזי והן מבחינת ערכן האלגורי . ניתו למצוא עדויות ביהדות מעבר למקרא,
בספרים של חכמים ותנאים ,אזכור של המילה "פנינים" או "מרגליות" כסמל 
לשלימות, טוהר,זכות, יופי וחכמה .