טבעות אירוסין

                 006                                                 43                                               42                                            45
                           47                                                       79                                              14                                             69
   


                                                    68                                                           78                                                        73
   

 
              44                                                           12                                                     25                                                   14
                           71                                            70                                            55                                                46