דירוג פנינים

הסבר כולל ומקיף המסביר על השיטות הקיימות בדירוג טיבם של פנינים על פי מאפיינים שונים

 


 

דירוג פנינים


 

לדירוג פנינים משתשים כיום בשתי שיטות :

בשיטה הראשונה ישנם שלושה דרגות : AAA, AA,A

בשיטה השניה ישנם ארבעה דרגות דרגות : A,B,C ,D


 

נציין כי רוב סוחרי הפנינים משתמשים בשיטה הראשונה (AAA-A) .


 

שיטת ה AAA-A


 

דרגת AAA :

מוגדרת כרמה הגבוהה ביותר של הפנינים ; כ-90% מפני שטח הפנינה נקיים וחסרי פגמים,

וברק הפנינה מוגדר כגבוה ביותר ועמוק. לרוב, פנינים באיכות זו משובצות בטבעות או עגילים, ומעט בתוך שרשראות או מחרוזות פנינים , כיוון שמחירם יקר .


 

דרגת AA:

לפחות כ 75% מפני שטח הפנינה נקיים וחסרי פגמים, וברק הפנינה מחשב לברק טוב.

לרוב פנינים אלו נמכרות בתוך מחרוזות פנינים או שרשראות, כיוון שמחירם זול יותר יחסית לדרגת ה AAA . לרוב לא ניתן לשבץ פנינים אלו בטבעות או עגילים.


 

דרגת A :


 

לפחות כ30% מפני שטח הפנינה נקיים וללא פגמים ,וברק הפנינה נחשב לבינוני-סביר.

פנינים אלו לרוב מצויות בתוך תכשיטי כסף או מחרוזות זולות .מחיר פנינים אלו נחשב לזול ביותר, והן מוגדרות כפנינים באיכות נמוכה.


 


 

הבדלים בין דירוגי מחרוזות לפנינים בודדות


 

הדירוג המוסבר לעיל הינו הסבר כללי בלבד על שיטות הדירוג הנפוצות כיום בשוק.

יחד עם זאת , יש לציין כי ישנם חברות ,המדרגות דירוג נפרד את פניני המחרוזות ,

ואת פניני הבודדות (אשר משמשות לעגילים וטבעות בלבד).

לשם השוואה , במחרוזת פנינים אשר מדורגת כ AAA , ניתן יהיה למצוא גם כמה פנינים אשר נופלות מדירוג זה ,אך יחד עם זאת , רוב המחרוזת תהיה בדרגת AAA .

לעומת זאת , בפנינים בודדות אשר אינן מחורזות ,בדרגת AAA ,כולן תהיינה בעלות שטח פנים אשר נקי בלמעלה מ 90% .


 

הבדלי דירוגים בין חברות


 

ישנן חברות אשר מדרגות את הפנינים שלהן בצורה שונה מהמקובל , לדוגמא ,

אם חברה מסויימת משתמשת במערת הדירוג הקלאסית , ומדרגת פנינה אשר 90% מפני השטח שלה נקיים כ AAA ,ולעומת זאת , חברה אחרת תדרג פנינה זו בתור AAAA

או אפילו AAAAA ,לכן חשוב לבדוק באותה חברה מהי הדרגה המינמלית והמקסימלית שלה כדי לדעת את היחסיות בינה לבין השיטה הקלאסית . 
 

חצאי דרגות


 

לעיתים ישנם פנינים אשר נופלות בין הדירוגים ; לדוגמא פנינה אשר 80% משטח הפנים שלה נקיים, נמצא כי אינה מתאימה לדירוג AAA אבל היא גם יחסית רחוקה מדירוג הAA

לכן פנינה כזו , לעיתים תסומן כ( +AA ) או ( -AAA) . פרט לכך ,לעיתים ישנן פנינים העולות על הדירוג הגבוה ביותר AAA , ולכן הם יסומנו כ ( +AAA ) .

לאור האמור לעיל ניתן ללמוד כי שלושת הדרגות עליהן הסברנו יכולות להתחלק להרבה תת דרגות או דרגות אמצע , מה שהופך את המערכת לבעלת 6 דרגות או יותר ,תלוי בחברה המדרגת .


 


 


 

דרגות עיגול


 

לרוב , במערכת ה AAA-A , הדרגה מתייחסת אך ורק לשטח הפנים ולברק , ולא לרמת העיגול . לכן , כיום כאשר מדרגים פנינים עגולות או כמעט עגולות , נוטים סוחרי הפנינים

לסמן לידם מספר , המעיד על רמת העיגול . לדוגמא : AAA1 , המספר 1 , מעיד על רמת העיגול , שלרוב החברות מקובל שרמה מספר 1 היא הכי עגולה ,2 פחות עגולה ,

ו 3 היא כבר מוגדרת כפנינה הדומה לתירס בצורתה.

יש לציין כי לא כל החברות משתמשות בדירוג מסוג זה , וגם אם כן , לעיתים הן מחלקות את רמת העיגול ל 4 רמות .


 


 

שיטת A-D


 

דרגת A :


 

לפחות כ 90% מפני שטח הפנינה חסרי פגמים לחלוטין; פנינה זו היא הפנינה הטובה ביותר

ובעלת הברק הטוב ביותר ,ועומדת בהגדרתה כאבן חן לכל דבר .


 

דרגת B :


 

לפחות 70% מפני שטח הפנינה נקיים וחסרי פגמים לחלוטין ; ברק הפנינה הוא גבוה ,

אך אינו גבוה כמו ברמת A .


 

דרגת C:


 

לפחות כ 40% מפני שטח הפנינה נקיים וללא פגמים ; ברק הפנינה מוגדר כברק בינוני-גבוה.


 

דרגת D :


 

ישנם פגמים רבים על פני שטח הפנינה אך לפחות כ 40% מפני שטח הפנינה נקיים;

הפגמים יכולים להיות פגמים עמוקים ,אם כי לא יותר מ 20% משטח הפנינה יכילו פגמים עמוקים.

רמת הברק היא נמוכה עד גבוהה , אך יחד עם זאת בפנינים מסוג זה , אין לרמת הברק משמעות גבוהה כיוון שרוב שטח הפנינה מכוסה בפגמים .


 


 

טבלת סיכום הדרגות המשלבת את שתי השיטות :


 


 

שיטת A-D

שיטת AAA

פנינה מושלמת חסרת פגמים לחלוטין, בעלת ברק גבוה במיוחד.בעלת ערך של אבן חן.

GEM

+AAA

לפחות כ 90% מפני שטח הפנינה נקיים לחלוטין מפגמים , וברק הפנינה נחשב לברק גבוה .רק תכליל עמוק אחד בלבד אפשרי,ועליו להיות קטן במיוחד

A

AAA

לפחות כ 80% מפני שטח הפנינה נקיים לחלוטין מפגמים ,

ברק הפנינה גבוה, מקסימום של שני תכלילים עמוקים;

עליהם להיות קטנים.

A/B

+AA

לפחות כ70% מפני שטח הפנינה נקיים ,ברק הפנינה בינוני עד גבוה, מקסימיום שני תכלילים עמוקים ,עליהם להיות קטנים.

B

AA

לפחות כ 40% מפני שטח הפנינה נקיים ,ברק הפנינה בינוני עד גבוה ; פגמים עמוקים בפני שטח של לא יותר מ 10% מפני שטח הפנינה

C

+A

כ60% מפני שטח הפנינה יכילו פגמים ; כ 20% מפני שטח הפנינה יכילו פגמים עמוקים . ברק הפנינה נמוך עד גבוה.

D

A